Strabrechtse Heide

Donderdag 26 januari 2017 om 20.45 uur
Filmhuis Hofdael, Molenstraat 23 Geldrop

Film: De verborgen wereld van de Strabrechtse Heide

De Strabrechtse Heide ten oosten van Eindhoven is een échte wildernis, compleet met wolven en leeuwen. Het gaat weliswaar om de bijenwolf en de mierenleeuw, maar de insecten jagen er niet minder om. Filmmaker Han Meeuwsen uit Asten lag er de afgelopen vijf jaar op z’n knieën om een film te maken over de kringloop van het leven.

Dat de documentaire na vijf jaar helemaal af is, mag een klein wonder heten. Meeuwsen kreeg namelijk twee jaar geleden te horen dat hij terminaal ziek is.

Hulp van zoon
In het Omroep Brabant-programma KRAAK. vertelde Han hoe hij het laatste jaar hulp heeft gekregen van onder meer zoon Chris. Hij nam een jaar vrij om met z’n vader de hei op te gaan. ‘’Chris wilde gaan doorstuderen, maar dat heeft hij een jaar uitgesteld”, aldus de trotse vader.

Hoewel Han de hele wereld over heeft gevlogen om te filmen en fotograferen, praat hij met de meeste passie over het natuurgebied bij hem om de hoek. ‘’De Strabrechtse Heide is prachtig. Mensen fietsen en wandelen er graag. Maar ze zien nauwelijks wat zich er allemaal afspeelt, vaak vlak voor hun ogen.”

Levend opeten
Soms heb je daar wat geduld voor nodig, geeft hij toe. ‘’Ik heb zeven dagen moeten wachten op het perfecte shot van een bijenwolf, die een bij naar zijn holletje toevliegt. Hij verzamelt er vijf tot zeven op één plek. Soms zit je uren te wachten voordat blijkt dat het holletje vol zat en de wolf ergens anders naartoe is gevlogen.”

Dat de bijenwolf -een graafwesp- een eitje legt op de verlamde bijen. En dat de uitgekomen larve de bijen dan later levend opeet, laat hij maar even buiten beschouwing.

 

Advertenties

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

View this TED-talk by Pavan Sukhdev (TED Global, Scotland 2011). It’s a talk about the economics and value of Ecosystem-services and Biodiversity.

Link: https://keijkeij.wordpress.com/?p=345&preview=true.

Ecosystem services:

  • Every day we use natural materials and services (clean water, clean air, wood, food and so on).
  • All for free and without thinking about it.
  • Imagine that you would have to pay the real costs for these natural services and materials.
  • Would we be more alert about what we use and what we throw away.

 

 

 

“Hemel”dat is een juiste toon!

Onzinnige aanslagen in de gehele wereld; deze tekst van Bart Peeters als reactie op de terreur in Brussel is het luisteren zeker waard:

Link http://www.hln.be/hln/nl/36484/Aanslagen-Brussel/article/detail/2654858/2016/03/22/Bart-Peeters-krijgt-iedereen-stil-na-een-bewogen-dag-met-dit-nummer.dhtml

De tekst:

Hemel – Bart Peeters

Je vindt er geen maagden
Geen lepels van goud.
Die heilige geschriften
Zijn verwarrend en oud.

Er staat niet geschreven,
Dat elke zot
Mag misbruiken en moorden
In de naam God.

Want God is liefde,
En zeker geen haat.
Geen reden voor misbruik,
Of een nepkalifaat.
Het staat in de Bijbel
En in de Koran:
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan…

Gegoochel met onzin,
Verdeel en heers.
De geschiedenis herhaalt zich,
Maar we zijn hardleers.

De wereld draait vierkant,
En de oplossing stroef.
Mocht de Aarde ogen hebben,
Stonden ze nu droef.

Want God is liefde,
En zeker geen haat.
Geen reden voor misbruik,
Of een nepkalifaat.
Het staat in de Bijbel
En in de Koran:
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan,
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan…

Project “Weert 600 jaar stad” is geëvalueerd.

Evaluatie W600Het Jubileumjaar 2014 ligt achter ons en de stichting Weert 600 jaar Stad (W600) kijkt terug op een jaar met kwalitatief hoogwaardige en ook indrukwekkende W600 evenementen. Evenementen die zijn georganiseerd door de vele vrijwilligers, organisaties en verenigingen uit onze stad. Dit met een ruimhartige ondersteuning door sponsoren, donateurs, provincie Limburg, gemeente Weert en Prins Bernard Cultuurfonds. Een jaar om samen trots op te zijn.

Samen met het Jubileumboek W600, de fotoboeken van de Fotogroep Weert, de DVD van de Legende en de tientallen Youtube filmpjes is de evaluatie W600 een document dat het jubileumjaar 2014 kleur en inhoud geeft. Een document om nog eens terug te kijken op 2014.

De evaluatie start met puntige conclusies gevolgd door de belangrijkste succesfactoren en een samenvatting van de evaluatie. Vervolgens gaat de evaluatie dieper in op zowel het proces van het project W600 als het project W600 zelf.

In de opdrachtomschrijving aan de stichting W600 is gevraagd om de resultaten van het project W600 ook meetbaar te maken. Veel gegevens zijn verzameld om inzicht te verkrijgen in de uiteindelijke resultaten en effecten. Na het Jubileumjaar is opdracht verstrekt aan het bureau Toponderzoek om onderzoek te doen naar waardering en beleving in de stad Weert en ook in de regio van Weert (verspreidingsgebied van het MetOnsInWeert Magazine). De evaluatie is voorzien van diverse tabellen, grafieken en woordwolken om de resultaten van het project W600 te illustreren.

Evaluatie W600 definitieve versie

Circulaire economie “holt” de aarde steeds verder uit!

Grondstoffen2b
Door nieuwe technieken te vinden in het winnen van olie en gas verblijven we langer in de fase waarbij we de aarde uitputten, vervuilen (schalie gas) of instabiel maken (bevingen). Houdt daar mee op! Een typisch voorbeeld van een verkeerde keuze! De noodzakelijke innovatie blijft uit of wordt voor de voeten gelopen. We weten allemaal dat het anders moet: benut zonne energie, zwaartekracht (eb en vloed), windenergie, koude – warmte opslag etc.
Ook de circulaire economie is de facto niet veel anders als het langer verblijven in de fase waarin we onze aarde uitputten. Het is “oud” denken in haar meest traditionele vorm en remt de gewenste ontwikkelingen richting duurzaamheid. Mineralen uitputten blijft immers de basis, en: het voorkomen van mineraalgebruik is niet aan de orde. Het kan op zijn best een transitievraagstuk oplossen van uitputting naar duurzaamheid. Jammer dat we de goegemeente laten “geloven” dat circulaire economie de wereld gaat redden. Kletskoek!
Het is natuurlijk wel een typische economie waar weer vele zakken mee worden gevuld maar duurzaam ??? …. ho maar!!

Biobased & Circulaire Economie

Bovenstaand schema laat het verschil zien tussen circulaire economie en bijvoorbeeld de biobased economie. Moet je doorgaan met de productie en het hergebruik van nauwelijks afbreekbare plastics (denk aan de plastic soep in de oceanen) dat uit olie wordt gemaakt of is het produceren van afbreekbare plastic uit suikers (bieten?) een echte innovatieve stap voorwaarts!?

Volgens mij weet iedereen het antwoord wel. Ophouden met dat “oude” denken en aan de slag dus!

Leve de schaarste, want overvloed leidt tot conflicten!

deadline
Als de werkdruk laag is, is er tijd in overvloed voor roddelen, pesten, elkaar in de gaten houden en elkaar vervelen. Iemand die het wel druk heeft, kan in zo’n situatie gezien worden als uitslover, een carrièretijger of een hielenlikker. Zet roddelaars dus aan het werk!
De gangbare gedachte is dat schaarste de oorzaak is van conflicten: als ergens (te) weinig van is, wordt er om gevochten. Mooi niet! De praktijk leert dat juist overvloed vaak de basis is voor conflicten.
conflicten
Drie andere voorbeelden:
1. Als er veel geld is, kan de vraag reizen wie daarover kan en mag beschikken en beslissen. Ook valt mogelijk de drang tot samenwerken weg: er is toch genoeg voor iedereen, dus ben je niet afhankelijk van elkaar.
2. Als er veel managementlagen zijn, kunnen die veel energie stoppen in het kritisch naar elkaar kijken en in het bedenken van nieuwe dingen waar de organisatie nodig mee aan de slag moet. Dat zorgt niet alleen voor conflicten tussen manager en managementlagen, maar ook voor conflicten tussen medewerkers onderling.
scarcity_abundance
In situaties van schaarste wordt juist de samenhorigheid en de drang tot samenwerken vaak heel groot: we moeten het samen zien te redden met weinig eten, tijd of ruimte.
Deze saamhorigheid is vooral sterk als het gevoel bestaat dat een derde partij de schaarste heeft veroorzaakt (de gezamenlijke vijand!).